Шкала оцінювання

Оцінка ECTS
Оцінка ОНАХТ
Визначення
A 88 – 100 Відмінно
B 81 – 87 Дуже добре
C 74 – 80 Добре
D 68 – 73 Задовільно
E 60 – 67 Задовільно
FX 40 – 59 Незадовільно