Навчальні дисципліни

Список спеціальних предметів, що викладаються для фахівців з

“Управління фінансово – економічною безпекою”:

 • Теорія організації

 • Теорія управління безпекою соціальних систем

 • Організація і управління системою фінансово-економічної безпеки

 • Організація і управління фінансово- економічною безпекою банків та фінансових установ

 • Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця

 • Корпоративні  конфлікти і методи їх подолання

 • Сучасні методи забезпечення надійності персоналу

 • Міжнародні стандарти (забезпечення) безпеки підприємств

 • Організація й управління інформаційно-аналітичним  забезпеченням безпеки підприємств

 • Технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки

 • Правові основи  организації і функціонування  системи економічної безпеки

 • Управління захистом  комерційної таємниці на підприємстві

 • Стратегічний і інноваційий менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки

 • Економічний ризик і методи його вимірювання

 • Основи  обліку, аналізу і аудиту на підприємствах

 • Методи управлінського обліку

 • Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємствах

 • Конфліктологія

 • Психологія управління

 • Психологія діяльності спеціалістів з фінансово-економічної безпеки

 • Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки

 • Економічна безпека агропродовольчого ринку

 • Основи  національної безпеки України

 • Продовольча безпека і продовольча політика

 • Фінансова і банківська аналітика

 • Управління проектами у галузі харчової промисловості

 • Судові та правоохоронні органи України

 • Судово- бухгалтерська експертиза