Абітурієнту

Шановні абітурієнти!

   Безпека – це одна з характеристик сучасного життя. Забезпечення економічної безпеки – це одна з умов існування та розвитку держави, регіону, підприємства, особи. Це особливе мислення керівника, який прагне сталового розвитку підприємства.

 Фінансово – економічна безпека харчових підприємств – це необхідний обсяг знань та здатність застосувати їх на практиці з метою забезпечення населення якісними харчовими продуктами, а таким чином, і продовольчої безпеки країни.

        Для вас – ми надаємо можливість отримати якісну, сучасну освіту та, як наслідок, цікаву работу яка користується попитом як в Україні, так і за кордоном.


Вибір спеціалізації

Підготовка кваліфікованого фахівця в галузі безпеки може відбуватися у декілька етапів:
 • Перший етап – базова вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”
Спеціальність – менеджмент
Освітня програма “Фінансово – економічна та продовольча безпека”
 • Другий етап – повна вища освіта за ступенем вищої освіти “Магістр” 
з освітньої програми “Управління  фінансово –економічною безпекою” за фахом: 
– “Професіонал з фінансово – економічної безпеки”
– “Аналітик з питань фінансово – економічної безпеки”

Випускники можуть працювати в системі державного та недержавного секторів національної економіки, а саме:​​
 • в Службі безпеки України;
 • в Державній фіскальній службі України;
 • в Державній аудиторській службі України;
 • в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • в Фонді державного майна України;
 • в Державній казначейській службі України;
 • в Департаменті протидії злочинності МВС України;
 • на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності та видів діяльності, у тому числі промислових та торгівельних; з надання фінансових, банківських, юридичних та інших послуг; з охоронним профілем діяльності; діяльності пов’язаною з інформаційним забезпеченням та наанням інформаційних послуг (інформаційні агенції, спеціалізовані друковані видання, інформаційно-аналітичні служби, управління, департаменти, тощо)
Держ фіскальна служба
???????????????????????????????????????????????????

Випускники нашої кафедри мають право
займати наступні посади:
​​

 • керівник(директор, начальник) підприємства чи підрозділу (служби, управління, департаменту та інш.) безпеки (фінансово-економічної, інформаційної);
 • відповідальний працівник банку (іншої фінансової установи);
 • фахівець з організації інформаційної безпеки;
 • професіонал з корпоративної безпеки;
 • економічний радник;
 • експерт із зовнішньо-економічних питань;
 • консультант з економічних питань;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • експерт технічний з промислової безпеки;
 • фахівець з організації майнової та особистої безпеки;
 • приватний детектив;
 • інспектор воєнізованої охорони, тощо.
 

Менеджер – це фахівець з управління

Спеціальність менеджмент розрахована на сміливих, цілеспрямованих, амбіційних, орієнтованих на створення успішної кар’єри й щасливого життя для себе й своєї країни, тих хто прагне вчитися керувати людьми, підприємствами та грошима..